Kompozycja ze słońcem online

Projekt Ewy Doroszenko nawiązuje do pracy pt. „Kompozycja ze słońcem” wybitnego artysty nurtu polskiej awangardy – Mariana Bogusza, znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Inspirując się dziełami Bogusza oraz innych artystów zaprezentowanych na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1948-49 w krakowskim Pałacu Sztuki, Ewa Doroszenko tworzy serię prac graficznych stylistycznie odnoszących się do tendencji, które zdominowały ekspozycję – abstrakcji geometrycznej i nurtu surrealistyczno-metaforycznego.

Poniżej seria prac Ewy Doroszenko

Ewa Doroszenko Composition 05
Ewa Doroszenko Composition 01
Ewa Doroszenko Composition 06
Ewa Doroszenko Composition 15
Ewa Doroszenko Composition 04
Ewa Doroszenko Composition 10
Ewa Doroszenko Composition 03
Ewa Doroszenko Composition 08
Ewa Doroszenko Composition 02
Ewa Doroszenko Composition 11
Ewa Doroszenko Composition 14
Ewa Doroszenko Composition 12
Ewa Doroszenko Composition 16
Ewa Doroszenko Composition 09
Ewa Doroszenko Composition 16
Ewa Doroszenko Composition 16
Ewa Doroszenko Composition 13
Ewa Doroszenko Composition 07
stypendium_ministra_kultury

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci